DE TO ”GRØNNESTE” DATASENTERINITIATIVENE I NORGE FUSJONERER

Samarbeid mellom Tinn Energis Rjukan Mountain Hall AS (RMH) og Rjukan Technology Center AS (RTC) legger grunnlaget for nytt selskap NYDRO AS som i Norge søker å være datasenterindustriens veiviser under offentlig og privat partnerskap.

RJUKAN, TELEMARK, NORGE (20.11. 2012) Rjukan Mountain Hall AS (RMH) og Rjukan Technology Center AS (RTC), offentliggjorde i dag samsatsingen med et nytt selskap – NYDRO AS – som vil skape de største, grønneste og mest avanserte datasentrene i Europa. Det legges også vekt på at Norges fremtid er å være ledende innen teknologi, samt å være et utstillingsvindu for offentlig og privat samarbeid.

Det nye selskapet har til hensikt å legge til rette for datalagring for noen av verdens største aktører i et økonomisk rimelig, ”grønt” og sikkert miljø. Navnet NYDRO, signaliserer NY utvikling med bruk av HYDRO-power. NYDRO stiftes med allerede godkjente rammevilkår for etablering av datasentre som omfatter mer enn 250.000m2 bygg og fjellhaller som er kommunalt regulert for datasentre i Rjukan. Viktige fortrinn pga Rjukans plassering er klima,  teknologitilgang og en ekstrem leveringssikkerhet av ”grønn” strøm.

NYDROs stiftere har allerede latt noen av verdens største IT-bedrifter komme på besøk for å vurdere Rjukans fortrinn.

Rachel Petersen, Site Selection Manager i Facebook uttrykker: “Telemark and Rjukan are attractive within the global market for unique server park locations. The most notable features include a robust, redundant electrical grid, inexpensive and green hydro power energy, and an ideal climate for data center cooling. Norway is a politically and economically stable nation that is well suited for data centers.

Telemarks Fylkesordfører, Terje Riis-Johansen sier: “Den digitale økonomien vil bare fortsette å vokse og Telemarks tid har kommet for å ta en ledende rolle. Rjukan vil dra stor nytte av denne type prosjekt, som tiltrekker global handel, skaper lokale arbeidsplasser og setter oss på det digitale kartet på en ny og spennende måte.

OM NYDRO AS

NYDROs aksjonærer representerer offentlig norsk eierskap samt private næringslivsaktører fra Norge og USA. Disse eiere har samlet betydelig kompetanse innenfor feltene design, konstruksjon og prosjektledelse av datasentere, generell eiendoms- og prosjektutvikling, samt særlig kompetanse innenfor energisparing og energidistribusjon.

Rjukan Technology Center AS, er et norsk selskap som skal etablere datasenterkommunikasjon i verdensklasse fra Tinn kommune. RTCs aksjonærer Alfa Tech Consulting Enterprises, Troon Pacific LLC, Lyra Invest AS og Vedal AS bidrar samlet med kompetanse og erfaring innenfor den globale datalagringssatsingen og eiendomserfaring relatert til dette.

Rjukan Mountain Hall AS er et datterselskap av Tinn Energi AS som er en regional netteier og strømleverandør heleid av Tinn kommune. RMH har som mål å utvikle og drifte datasentre med stordriftsfordeler og relevant tjenesteyting.

Rjukan har lenge vært kjent som pioneren i Norge innen utviklingen av vannkraft. Kombinert med vårt klima, Norges sunne økonomi og stabile politiske lederskap, – skal Rjukan gjøres til et optimalt sted for å utvikle neste generasjons datasentre,” sier Steinar Bergsland, ordfører i Tinn. “Vi har oppnådd en vinn-vinn situasjon for alle, og skal bidra til at vår region kan lede an en utvikling både på nasjonalt og internasjonalt nivå..”

For 100 år siden huset Rjukan  Norges mest kraftkrevende industri. De samme ressursene som i sin tid dannet grunnlaget for utviklingen av Vestfjorddalen, gir oss nå en unik mulighet til å huse også fremtidens kraftkrevende industri: datalagring- og drifting” sier  Gregory R. Malin, leder av Rjukan Technology Center. “Rjukan er virkelighetens nål i høystakken.  Det er dette som nå har brakt disse offentlige og private initiativ sammen.”

Rjukan holder,  på grunn av sine ideelle klimaforhold, en enorm fordel for potensielle teknologipartnere med deres kundestyrte behov. For det første har vi direktetilgang til store og grønne vannkraftressurser. For det andre så er denne dalen tilknyttet det mest pålitelige kraftnettet i Skandinavia, og hvor lokal kraftproduksjon i tillegg eliminerer energitap ved energitransport. Og for det tredje, så får vi det kjølige, stabile klimaet helt gratis (eller ganske rimelig) ” smiler Andres Sætre, administrerende direktør i Tinn Energi AS.

Vi ser frem til å gjøre Rjukan til det europeiske knutepunktet for smart og grønn datalagring- og drift”  fortsetter Mr. Sætre.

NYDRO er svært fornøyd med å ha mottatt aksept for styrerepresentasjon av følgende personer: Thomas Lurås, Herman Skougaard, Jesper Jeppesen, og Jan Erik Korssjøen.

Mer informasjon om Nydro AS, dets grunnleggere og partnere vil bli publisert på: www.nydro.com eller ved å kontakte Gregory R. Malin på gmalin@troonpacific.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + seven =