Overgriperetatt ved hjelp av DNA bevis

Mange kriminelle har blitt tatt pga av at folk har blitt mer bevist på å samle inn Deoksyribonukleinsyre (DNA) eller arvemolekylet fra forbrytere og overgripere. Voldtektsofre har klart å samle inn DNA bevis ved hjelp av å ta vare på DNA fra overgriperen. De har tatt vare på trusen eller klart å klore han slik at de har fått hudrester under neglene sine. Dette har gjort jobben mye enklere for politiet og spore opp gjerningsmannen.
Mange som har blitt forsøkt ranet på åpen gate har også klart å samle inn DNA bevis ved hjelp av å rive av hår, klore eller fått tak i DNA på andre måter. Du skal ikke ofre hva som helst for å klare å skaffe dette. Du skal ikke risikere liv og helse for dette, men hvis muligheten er der så kan du forsøke på dette. Mange saker har blitt oppklart ved å samle inn DNA bevis.
Mange kriminelle har blitt tatt pga av at folk har blitt mer bevist på å samle inn Deoksyribonukleinsyre (DNA) eller arvemolekylet fra forbrytere og overgripere. Voldtektsofre har klart å samle inn DNA bevis ved hjelp av å ta vare på DNA fra overgriperen. De har tatt vare på trusen eller klart å klore han slik at de har fått hudrester under neglene sine. Dette har gjort jobben mye enklere for politiet og spore opp gjerningsmannen.

Dept of Biological Sciences

Mange som har blitt forsøkt ranet på åpen gate har også klart å samle inn DNA bevis ved hjelp av å rive av hår, klore eller fått tak i DNA på andre måter. Du skal ikke ofre hva som helst for å klare å skaffe dette. Du skal ikke risikere liv og helse for dette, men hvis muligheten er der så kan du forsøke på dette. Mange saker har blitt oppklart ved å samle inn DNA bevis. Department of Biological Science kan få sekvensen av et fragment av DNA så lenge 900-1200 nukleotider bruker over teknologien. For mer informasjon ta kontakt med følgende:

University of North Texas
Department of Biological Sciences
1155 Union Circle #305220 Denton,
TX 76203-5017